• Familjehem och stödboende för vuxna

  • Läkemedelsassisterad abstinensbehandling / substitutionsbehandling

  • Consolida erbjuder även transportservice inom 24h

Placeringerar i stödboenden och familjehem

Consolida erbjuder stödboenden och familjehem för ungdomar och vuxna som kämpar med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa.

För enkelhetens skull har vi tagit fram ett nummer som du kan ringa dygnet runt, året runt – oavsett vad det gäller.
Ring 010-139 99 99 så hjälper vi dig.

Klicka på bilden för att läsa åhörarkopia ang Hjärnan och missbruk från föreläsningen i Uppsala 2/4