Consolida

- en liten vårdfläta med stora möjligheter

Consolida

Stödboende - HVB - Akut - Utredning

Consolida

Placeringsenheten 010-139 99 99

Placeringsservice i stödboenden, familjehem och HVB-hem

Consolida erbjuder placeringsservice i stödboenden, familjehem och HVB-hem för människor som kämpar med missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och migrationsproblematik.

För enkelhetens skull har vi tagit fram ett nummer som du kan ringa dygnet runt, året runt – oavsett vad det gäller.
Ring 010-139 99 99 så hjälper vi dig.