• Familjehem och stödboende för vuxna

  • Läkemedelsassisterad abstinensbehandling / substitutionsbehandling

  • Consolida erbjuder även transportservice

Placeringsservice i stödboenden och familjehem

Consolida erbjuder placeringsservice i stödboenden och familjehem för människor som kämpar med missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa och migrationsproblematik.

För enkelhetens skull har vi tagit fram ett nummer som du kan ringa dygnet runt, året runt – oavsett vad det gäller.
Ring 010-139 99 99 så hjälper vi dig.